Steeds meer mensen vinden het een goed moment om een huis te kopen. De laatste cijfers van de funda Index laten voor het zevende kwartaal op rij een stijging in het koopvertrouwen zien. Maar de stap echt zetten blijft achter: na een eenmalige stijging in het vorige kwartaal nam de koopintentie de afgelopen drie maanden af.

Hoewel het aantal mensen met koopplannen sinds begin 2022 daalt – met als trendbreuk het vorige kwartaal – zien we de concurrentie op de woningmarkt toenemen.

De concurrentie wordt gemeten aan de hand van het gemiddelde aantal contactmomenten met makelaars per woning via funda. Na een daling van het aantal contactmomenten in geheel 2022, zagen we in de eerste twee kwartalen van 2023 weer een stijging. Het gemiddelde aantal aanvragen voor informatie en bezichtigingen per woning nam toe van elf in het voorgaande kwartaal naar dertien in Q2 2023.

Dit is ook terug te zien in de gepubliceerde transactiecijfers van de NVM. Met een stijging van 20% ten opzichte van het vorige kwartaal, zijn meer consumenten geslaagd in het vinden van een passende woning.

Grotere vraag naar huizen onder de 4 ton

Hoewel de concurrentie per woning toeneemt, daalde afgelopen kwartaal het absolute aantal individuele consumenten dat contact opneemt met een makelaar. Deze ogenschijnlijke tegenstelling wordt veroorzaakt door een grotere belangstelling voor woningen uit het lagere prijssegment.

Dat zit zo: het aantal contactmomenten per woning neemt toe voor woningen tussen de 300.000 en 400.000 euro. In deze prijsklasse oriënteren consumenten zich relatief op veel woningen.

De interesse voor huizen in het midden- en hoge segment neemt juist af. Dit wordt onder andere gedreven door de gestegen rente, waardoor deze woningen voor een kleinere groep consumenten financieel haalbaar is. Als gevolg hiervan neemt de totale vraag over alle prijssegmenten ook af.

Uitstellers zinspelen op daling huizenprijzen

Het aantal mensen dat binnen drie maanden van plan is een huis te kopen, is het afgelopen kwartaal gedaald. Van de groep respondenten die aangeeft nog even af te wachten met kopen, noemt 53% als reden dat ze rekening houden met een daling van de huizenprijzen. 32% van deze uitstellers verwacht dat de huizenprijzen met meer dan 5% zullen dalen.

Bij de starters geeft 48% aan dat de hogere kosten van levensonderhoud meespelen in hun afweging om het kopen van een huis uit te stellen.

Kopers positief over ontwikkeling woningmarkt

Voor de komende maanden verwachten respondenten dat de woningmarkt aantrekkelijker wordt voor kopers. De groep die verwacht dat de markt over zes maanden gunstig is om te kopen, is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgekomen op 30%, versus het huidige koopvertrouwen van 20%.

Aan de verkoopkant is het vertrouwen over zes maanden een stuk lager. Het huidige verkoopvertrouwen ligt op 41%, maar kijkend naar de toekomst denkt slechts 29% van de respondenten dat het over zes maanden een goede tijd is om te verkopen.

Door: Funda
3 augustus 2023