De invoering van een nieuw energielabel wordt mogelijk uitgesteld. Per 1 januari zou er een expert moeten langskomen om te checken wat de energieprestatie van een huis is, maar de Tweede Kamer wil niet dat huiseigenaren of huurders meer geld kwijt zijn voor een label als ze vervolgens zelf verantwoordelijk blijven voor de juistheid ervan.

Stefan ten Teije 23-09-20, 20:00

De Kamer nam gisteren een VVD-motie aan waarin minister Kajsa Ollongren wordt opgeroepen om de invoering uit te stellen. Eerdere moties die alleen gericht waren op de hogere prijs werden verworpen, maar onder meer de SP is er nu toch van overtuigd dat het nieuwe energielabel nog geen goed idee is. Het ministerie bekijkt nog hoe het moet omgaan met de motie, zo laat een woordvoerder weten.

Bij de verkoop of verhuur van een woning is het sinds enkele jaren verplicht om een energielabel te laten vaststellen. Dat label is dan tien jaar geldig. Nu kun je voor een paar euro op internet een label aanvragen, maar omdat Europese richtlijnen veranderen, is het nodig om een expert langs te laten komen. Dat zal een stuk duurder zijn, naar schatting 190 euro. Met het nieuwe energielabel wil de minister huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.

Meer zekerheid

De VVD heeft vanwege die hogere prijs al een paar keer geprobeerd de verplichting van een expert-label te voorkomen, zonder resultaat. Toch steunde SP-Kamerlid Sandra Beckerman gisteren voor het eerst het verzet. ,,Wij zijn niet zozeer tegen een hogere prijs, maar dan moeten bewoners daar wel wat voor terugkrijgen”, aldus Beckerman. ,,Na gesjoemel met energielabels in Groningen, vinden we dat huurders bijvoorbeeld meer zekerheid moeten hebben dat een energielabel klopt. De hoogte van de huur wordt daar namelijk mede door bepaald.”

Ook de Vereniging Eigen Huis is kritisch over de invoering van het nieuwe energielabel en is dan ook blij dat de Kamer om uitstel vraagt. ,,Het is nog niet duidelijk wat de toegevoegde waarde van het nieuwe label is”, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. ,,Je mag verwachten dat zo’n expert direct advies geeft over hoe je je woning het beste kunt verduurzamen, maar dat zit nu nog niet voldoende in de plannen. Daardoor ontstaat er geen handelingsperspectief en dan vinden wij 190 euro wel duur.”

Wij zijn niet voor een goedkoper label, maar voor een goed label waar je op kunt vertrouwen

Sandra Beckerman, SP-Kamerlid

Schone energie

Volgens het ministerie is het nieuwe energielabel meer waard dan het huidige. ,,Het is veel meer dan het vaststellen van tien kenmerken”, zei een woordvoerder eerder. ,,Het huis moet bijvoorbeeld worden opgemeten en er moet worden berekend hoeveel kilowattuur aan energie per vierkante meter wordt verbruikt. Ook wordt in het nieuwe label mogelijk opgenomen hoe schoon de energie is die voor een woning wordt opgewekt.”

De SP wijst erop dat niet alleen huiseigenaren handelingsperspectief nodig hebben, maar ook huurders. ,,Die moeten nu naar de Huurcommissie stappen als ze willen controleren of hun label klopt, maar de Huurcommissie kijkt vervolgens alleen naar het vastgestelde label. Wij zijn niet voor een goedkoper label, maar voor een goed label waar je op kunt vertrouwen”, aldus Beckerman.