Eigenaren van met name wat oudere huizen kunnen het beste vast gaan sparen, want de kans dat hun huis de komende dertig jaar gaat verzakken is groot en ze moeten zelf de kosten voor stutten en herstel betalen. Eén miljoen huizen dreigen te verzakken door een laag grondwaterpeil en verzekeraars waarschuwen dat ze niks uitbetalen. 

Stefan ten Teije AD

Een laag grondwater­peil is een sluipmoor­de­naar voor huizen. Je ziet het niet en ineens klemt een deur of ontstaan er scheuren in de muur

De verwachting is dat de schade tot 2050 door paalrot en verschilzetting van panden gefundeerd op staal bij een onveranderd klimaat tussen vijf en 39 miljard euro ligt, zo onderzocht het gerenommeerde kennisinstituut Deltares in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Door toename van droogte bij klimaatverandering kan het bedrag nog hoger worden. Per huishouden is zo’n tachtig procent van de huiseigenaren met 500 tot 5.000 euro klaar, maar een klein deel moet rekenen op kosten die oplopen tot 120.000 euro.

Verzekeraars dekken schade aan funderingen van een huis als gevolg van droogte niet, omdat het niet gaat om een ‘onzeker voorval’, zo legt het Verbond uit. De schade die is ontstaan door jarenlange lage grondwaterstand wordt niet gezien als een ‘onvoorziene gebeurtenis’. ,,Dit onderzoek zien we dan ook als waarschuwing naar huiseigenaren”, zegt woordvoerder Ernst Moeksis namens de verzekeraars. ,,Ze gaan er misschien vanuit dat dit onder de opstalverzekering valt, maar dat is niet zo. Een laag grondwaterpeil is een sluipmoordenaar voor huizen. Je ziet het niet en ineens klemt een deur of ontstaan er scheuren in de muur.”

Het klopt dat dit soort schade niet onder de verzekering valt, bevestigt verzekeringsdeskundige Eelko van Dijk van Independer. ,,Er gaat geen plotseling optredende gebeurtenis aan vooraf. Slijtage wordt ook niet gedekt.” Van Dijk wijst wel op het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. ,,Maar daar zit maar 100 miljoen euro in. Dat klinkt veel, maar is weinig in vergelijking tot het totale bedrag dat waarschijnlijk nodig is.”