Jonge huizenkopers (tot 35 jaar) grepen in het derde kwartaal een stuk vaker hun kans op de woningmarkt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal jonge kopers groeide met 21 procent gemiddeld, zo blijkt uit cijfers van hypotheekaanvragen, verzameld door De Hypotheker.

Stefan ten Teije AD

De groep jonge huizenkopers is vooral aan een opmars bezig in de provincies Groningen (+75 procent), Overijssel (+49 procent) en Zeeland (+47 procent). Maar ook in de Randstad, tot voor kort vrijwel onbereikbaar voor starters, ziet De Hypotheker dat jonge huizenkopers weer een voet tussen de deur krijgen. In Utrecht (+32 procent) en Noord-Holland (+29 procent) steeg het aantal aankopen onder deze groep sterk, al dan niet geholpen door ouders die tot een ton belastingvrij mogen schenken.

Over het algemeen geldt dat de coronacri­sis tot nu toe niet of nauwelijks invloed heeft gehad op de woning­markt

Paul de Vries, woningmarktdeskundige Kadaster
De Hypotheker verklaart dat de groep jongeren op de huizenmarkt met een snelle opmars bezig is doordat ze  minder concurrentie hebben van doorstromers en arbeidsmigranten (expats). Woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster is wat voorzichtiger met die conclusie: “Ja, jongeren zijn actiever. Met name in het goedkope segment. Maar voor doorstromers geldt dat die ook actiever zijn dan een jaar geleden. Ik vermoed eerder dat juist particuliere beleggers minder kopen momenteel. Die vissen vaak in dezelfde vijver als jongeren.”

Markt blijft krap

Het is goed om te weten dat De Vries zich baseert op álle woningaankopen in Nederland. Hij deed de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar de invloed van corona op de huizenmarkt. ,,Ook ik vermoed dat veel jonge mensen nu denken toe te kunnen slaan op de woningmarkt”, aldus De Vries. ,,Maar ik kijk naar het marktaandeel en dat valt relatief mee. Over het algemeen geldt dat de coronacrisis tot nu toe niet of nauwelijks invloed heeft gehad op de woningmarkt. Die blijft ontzettend krap en daardoor blijven de prijzen stijgen. Er gaan meer huizen in de verkoop, maar die worden over het algemeen snel verkocht.”

Het Kadaster heeft in beeld gebracht hoe groot de groep 30-minners is in verhouding tot de rest van de huizenkopers.

De laatste cijfers van het Centraal Bureau Statistiek zijn van augustus. Bestaande koopwoningen waren toen 8,2 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, de grootste stijging in anderhalf jaar tijd. Tot en met augustus vonden er in 2020 5,4 procent meer transacties (aankopen) plaats dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bron: Independer

Afkoeling?

Is er dan totaal geen sprake van afkoeling van de markt? Jawel, zegt datajournalist Jasper du Pont van Woningnieuws, onder deskundigen een veel gevolgd Twitteraccount. ,,Als jongeren aan de beurt komen, is dat meestal een teken dat andere groepen afhaken. In de vorige huizencrisis was dat een voorbode en ik herken dezelfde patronen in de data. In juni was het aandeel jonge huizenkopers 36,8 procent ten opzichte van 34,7 procent een jaar eerder. In augustus steeg dat al naar 39,2 procent. Dat is echt een forse trendbreuk. Het aantal verkopen aan 35-plussers is ook al aan het dalen ten opzichte van vorig jaar. Doorstromers en beleggers hebben een keuze om te blijven zitten. Starters hebben een huis nodig, dus het is nu hun beurt om toe te slaan.”

Du Pont wijst ook op de vele advertenties in met name Amsterdam waaruit blijkt dat verkopers hun prijzen naar beneden aanpassen. ,,Dat zijn geen harde data, maar ik zet ze dagelijks op Twitter en ik kom ze in alle prijssegmenten tegen. Ook zijn er minder internationale studenten naar Nederland gekomen dit jaar, dus ik vermoed dat het makkelijker is om een kamer te vinden in de studentensteden, waar ook het aanbod appartementen is gestegen.”

Vertekend beeld

Voor Paul de Vries van het Kadaster is er nog geen overtuigend bewijs dat er een omslag gaande is op de huizenmarkt. ,,Ik moet zeggen dat het ook ingewikkeld is om de hele markt in beeld te brengen. Er gebeurt zoveel tegelijk. Zo constateer ik ook dat koopstarters meer buiten de stad zijn gaan kopen dan in de stad, waarschijnlijk door de hoge prijzen daar. Dat is dan ook weer zo’n totaal nieuwe ontwikkeling die we in kaart moeten brengen.” Voor de komende maanden geldt bovendien dat het beeld vertekent omdat per 1 januari de overdrachtsbelasting voor starters van 2 naar 0 procent gaat en van beleggers van 2 naar 8 procent. Sommige starters wachten daarom misschien even tot ze van dat voordeel gebruik kunnen maken. En of beleggers nog de hoge huren kunnen blijven vragen die ze nu opstrijken, is ook nog onzeker omdat de economie nog een klap kan krijgen van de tweede coronagolf.

Voor de banken is nog steeds klip en klaar dat er ergens een omslagpunt gaat komen en de huizenprijzen wat gaan zakken. ING somt op: ‘De hogere werkloosheid zorgt ervoor dat het kopen van een woning voor steeds minder huishoudens betaalbaar wordt. Tegelijkertijd maakt de economische recessie huishoudens terughoudender. Zo zullen meer huishoudens hun verhuiswens komende periode uitstellen.’ Banken verwachtten echter een paar maanden geleden al voor dit kalenderjaar afkoeling op de markt. Paul de Vries moet het allemaal nog zien. ,,Misschien heeft het verlagen van de overdrachtsbelasting voor de leeftijdsgroep tot 35 jaar, overigens lang niet allemaal starters, zelfs wel een prijsopdrijvend effect.”